Image Make Price Length Year Location
Rybovich Custom Boat 1979 Ha'aviti Rybovich $109,000 33ft 1979 Kona HI
Profile Rybovich $1,775,000 60ft 1997 North Palm Beach FL
Rybovich 45 - Eye Candy - Exterior Profile Rybovich $187,000 45ft 1962 Key Largo FL
Profile Rybovich $295,000 28ft 1999 New Smyrna Beach FL
Rybovich $319,000 32ft 1960 Saint Augustine FL
Rybovich $319,000 32ft 1960 Saint Augustine FL
Rybovich $330,000 37ft 1965 Pompano Beach FL
Rybovich $330,000 37ft 1965 Pompano Beach FL
Rybovich 45 - Cygnet - exterior profile Rybovich $345,000 45ft 1960 Stuart FL
Cygnet Rybovich $345,000 45ft 1960 Stuart FL
Rybovich $369,000 34ft 1988 North Palm Beach FL
Rybovich $375,000 30ft 1960 Tampa FL
Rybovich $399,000 45ft 1967 Jupiter FL
Rybovich $399,000 44ft 1990 Miami Beach FL
Rybovich $399,000 45ft 1990 Miami Beach FL